ກອງປະຊຸມສະພາວິຊາການ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແລະແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 8:30 ຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສະພາວິຊາການຂອງຕົນຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມຟອງ ແສງຈັນທະລາ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະນຳສູນ, ພະນັກງານຄູອາຈານທົ່ວສູນ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 25 ສະຫາຍ, ຍິງ 9 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມສະພາວິຊາການ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແລະແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019

ກອງປະຊຸມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ກ່ຽວກັບການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແລະເອກພາບຮັບຮອງກ່ຽວກັບ ແຜນການທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນດ້ານດີຜົນງານ, ດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I. ລະບົບການຝຶກ

ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ມີລະບົບການຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານ 3 ລະບົບຄື: ຝຶກປະຈຳທີ່, ຝຶກເຄື່ອນທີ່ ແລະທົດສອບສີມືແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານລະດັບຊາດ.

    1). ຝຶກປະຈຳທີ

ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຝຶກປະຈຳສົກປີ 2017-2018 ຂອງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ພວກເຮົາໄດ້ນຳພາດຳເນີນການຝຶກປະຈຳທີ່ຢູ່ໃນສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລວມມີ 5ຂາອາຊີບຄື:

  • ສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ ມີ 4ລະດັບຄື: ລະດັບ 1 ຫາ 4;
  • ສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງໄຟຟ້າມີ4ລະດັບຄື: ລະດັບ 1 ຫາ 4;
  • ສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ມີ 2 ລະດັບຄື: ລະດັບ 1 ຫາ 2;
  • ສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ ມີ 1 ລະດັຄື: ລະດັບ 1;
  • ສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ມີ 1ລະດັບຄື: ລະດັບ1.

ມີຜູ່ເຂົ້າຝຶກທັງໝົດ ແຕ່ລະດັບ 1 ຫາ ລະດັບ 4 ຈຳນວນ 196 ຄົນ, ຍິງ 99 ຄົນ, ຈົບ ແລະຮັບໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ, ໃບປະກາສະນິຍະບັດແລ້ວຈຳນວນ 189 ຄົນ, ຍິງ 81 ຄົນ, ໃນນັ້ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ແລະຍັງສືບຕໍ່ຝຶກ 49ຄົນ, ຍິງ9ຄົນ (ລາຍລະອຽດມີເອກະສານຕິດຄັດ); ຜູ່ທີ່ເຂົ້າຝຶກມີລະດັບວັດທະນາທຳຈົບປະຖົມ 42 ຄົນ, ມໍຕົ້ນ 34 ຄົນ, ມໍປາຍ113ຄົນ, ເປັນພະນັກງານ 8 ຄົນ, ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄື: ຊາວໜ່ມ 27 ຄົນ; ແມ່ຍິງ 20 ຄົນ, ກຳມະບານ 3 ຄົນ ແລະພັກ 1 ຄົນ.

ສາຂາທີ່ມີຜູ່ເຂົ້າຝຶກຫຼາຍກວ່າໝູແມ່ນ ສາຊາອາຊີບ: ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ; ສາຂອາຊີບທີ່ມີຜູ່ເຂົ້າຝຶກໜ້ອຍກ່ວາໝູແມ່ນ ສາຂາອາຊີບ: ຊ່ງສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະສາຂາອາຊີບທີມີຜູ່ເຂົ້າຝຶກເລີຍແມ່ນສາຂາອາຊີບ: ຊ່າງກໍ່ສ້າງ ແລະປູກຝັງລ້ຽງສັດ; ໃນນັ້ນສາຂາອາຊີບຊາ່ງສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກມີນັກຮຽນໄດ້ດີເລີດ 9 ຄົນຍິງ0; ດີຫຼາຍ2ຍິງ 0; ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີເລີດ 4 ຄົນຍິງ 0; ດີຫຼາຍ 12 ຍິງ 2; ດີ 1 ຍິງ 0; ດີພໍໃຊ້ 4ຄົນຍິງ 4;ຄົນ;ດີ2ຄົນຍິງ 0; ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງດີຫຼາຍຍິງ 47 ຄົນຊາຍ 0;ດີເລີດຍິງ 11 ຄົນຊາຍ 0; ດີຍິງ 1ຄົນຊາຍ 0; ດີພໍໃຊ້ຍິງ1ຄົນຊາຍ 0.

ລະບົບການຝຶກປະຈຳທີ່ແມ່ນພາກທິດສະດີ 30-20% ແລະພາກປະຕິບັດແມ່ນ 70-80% ໄລຍະເວລາການຝຶກແຕ່ລະສາຂາອາຊີບລະດັບ 1 ຕໍ່ 6ເດືອນ,ໃນນັ້ນ: ມີການຝຶກງານນອກສະຖານທີ່ຢູ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຫ້າງ 2 ເດືອນລະດັບ 1 ຫາ 3 ແລະ ລະດັບ 4 ແມ່ນ 4ເດືອນ.

ກອງປະຊຸມສະພາວິຊາການ ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານປະຈຳ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018 ແລະແຜນການ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019

2). ການຝຶກເຄືອນທີ່.

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບໂຄງການລົງທືນຂອງລັດສົກປີ 2017-2018 ຈຳນວນ 1 ໂຄງການສະນັ້ນນອກຈາກຝຶກປະຈຳທີ່ແລັວງານຄຸ້ມຄອງວິຊາການພວກເຮົາໄດ້ນຳພາດຳເນີນການຝຶກຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງຮຸນ ລວມມີ 5ບ້ານ, ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງການຝຶກໂຄງການ 1 ບ້ານຄື: ບ້ານນຳ້ແຫງໃຕ້, ເມືອງໄຊ, ສາຂາອາຊີບທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ 3 ສາຂາອາຊີບຄື: ຊ່າງໄຟຟ້າ(ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ ແລະ ສ້ອມແປງເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ), ຊ່າງກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ(ສ້າງກໍ່-ໂບກ) ແລະ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ(ປູກເຫັດນາງລົມ), ມີຜູ້ເຂົ້າຝຶກ ແລະ ຜ່ານການຝຶກທັງໝົດ 139 ຄົນ, ຍິງ 22 ຄົນ.ກຸ່ມເປົ້າມາຍຜູ້ເຂົ້າຝຶກສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຊາວບ້ານ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະຜູ້ທຸກຍາກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກອຳນາດການປົກຂອງບ້ານ,ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ(ລາຍລະອຽດມີຕາຕະລາງຄັດຕິດ).

ລະບົບຫຼັກສູດການຝຶກແບບເຄືອນທີ່ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 5 ວັນຕໍ່ສາຂາອາຊີບ, ລວມມີ 40 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຊຸດ, ພາກທິດສະດີ 20% ແລະ ພາກປະຕິບັດ 80%.

II. ຕີລາຄາດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນ, ສາເຫດ ແລະບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້.

  1). ດ້ານດີ ແລະສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ດີ

ການຝຶກໄດ້ດຳເນີນ ແລະສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຍອນຄະນະພັກ, ຄະນະອຳນວຍການສູນມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະຍູກຍູ້ເປັນປະຈຳຕໍ່ເນື່ອງ, ພະນັກງາານ-ຄູຝຶກສ່ວນຫຼາຍເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີງົບປະມານ ແລະ ນິຕິການຈຳນວນໜຶ່ງເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

1). ດ້ານອ່ອນ ແລະສາເຫດ

–   ເຖິງແມ່ນວ່າການດຳເນີນວິຊີດການເມືອງ, ສຳຫຼວດກວດກາຕຳນິຕິສົງຂ່າວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຈະດຳເນີນໄປຢ່າງປົກກະຕິ, ຄະນະນຳສູນ ແລະ ຂັ້ນເທິງຈະໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໃກ້ຊິດຕິດແທດຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດກໍຕາມແຕ່ສະພາບແນວຄິດພະນັກງານຄູຝຶກບາງບຸກຄົນຍັງບໍ່ທັນອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຍັງບໍ່ທັນສູງສະແດງອອກຄື: ປະລະໂມງສອນ, ມາຊ້າ-ເລີກໄວ, ຂາດບໍ່ມີການລາ, ມາສວຍບໍ່ມີການຄອບ, ສົງຄະແນນຊັກຊ້າເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການລວມຍັງບໍ່ປົກກະຕິອາດຍ້ອນສາເຫດດັງນິ:

 ຄູຈຳນວນໜ້ອຍ, ຜູ່ໜື່ງສອນຫຼາຍວິຊາ, ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍອຸດນູນໂມງສອນ, ບໍໄດ້ພັກແລງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດນູນຕຳແໜ່ງ, ບໍ່ໄດ້ພະຫານະທ່ຽວການການເປັນເວລາຫຼາຍປີ;

‚ ການປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ການລະເມີດບໍ່ມີການເຂັມງວດ,ການຕຳນິສົງຂ່າວເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຍັງບໍ່ແຂງແຮງ

– ການຝຶກສ່ວນໃຫ່ຍໄດ້ແຕ່ປະລິມານ,ຄຸນນະພາບບໍ່ທັນສູງ,ສາຂາທີຝຶກຍັງບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ຍ້ອນຫຼັກສູດການການຝຶກບໍ່ທັນມີການປັບປຸງ, ງົບປະມານການຝຶກມີຈຳກັດບໍ່ສາມາດເຊີນອາຈານທີຊຳນານງານມາຝຶກຊ່ວຍ, ພາຫະຮັບໃຊ້, ສະຖານທີ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຍັງບໍ່ພຽງພໍ່.

     3).   ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

–     ການສະໜອງຄູສອນພຽງພໍ ແລ ະສົມດູນກັບຈຳນວນນັກຮຽນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານພະນະ, ງົບປະມານ ແລະປະກອນເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝຮັບໃຊ້ການຝຶກຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ທັນເວລາແລະເຮັດໃຫ້ການຝຶກມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ ແລະ ປະສິຜົນ.

–    ການນຳໃຊ້ຄູໜ້ອຍຕໍ່ນັກຮຽນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຄູ່ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ, ການຂາດງົບປະມານທີບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ການຝຶກບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

III. ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ

ໃນ 6 ເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້ສູນຈະສືບຕໍ່ຝຶກ ແລະພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 300 ຄົນ;

ມາຮອດເວລາ 16:00 ໃນວັນດຽວກັນ ປະທານໃຫ້ການໂອລົມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະໄດ້ອັດລົງຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here