ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-27 ກຸມພາ 2019, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດການທົດສອບຈົບຫຼັກສູດ ລະດັບ 1 ໃນ 3 ສາຂາ ອາຊີບຊ່າງ ຄື: ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ, ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ ແລະຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ການທົດສອບຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນຂອງການຝຶກ ລະດັບ 1 ( 6 ເດືອນ) ຂອງສູນ ແລະຢັ້ງຢືນການປະເມີນການສິດສອນຂອງຄູ ແລະການທົດສອບທີ່ຄູໄດ້ສົ່ງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະທັດສະນະຄະຕິ ຂອງຜູ່ເຂົ້າຝຶກ, ການທົດສອບໃນຄັ້ງນີ້ ມີຜູ່ມີສິດທົດສອບ 193 ຄົນ, ຍິງ 138 ຄົນ, ຫົວຂໍ້ການທົດສອບ:

1). ສາຂາ າງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະການໂຮງແຮມ ທົດສອບ ໃນ 5 ​ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:

– ຫຍິບກະໂປງໂຕະເປັນລາຍຕາໝາກນັດ;

– ແກະສະຫຼັກດອກລັກເລ່;

– ຫຍິບກະໂທງໃບຕອງແບບເພັດສະດາ;

​- ຢໍຈືນ;

– ລາບເສືອ.

2). ສາຂາ ຊ່າງສ້ອມແປງ ແລະບຳລຸງຮັກສາລົດຈັກ ທົດສອບ ໃນ 3 ຫົວຂໍ້ ດັ່ງນີ້:

– ຕໍ່ວົງຈອນໄຟຟ້າ;

 

– ສານດິ້ວ;

 

– ມ້າງ, ປະກອບລູກສູບ ແລະແຫວນສູບ.

 

3). ຊ່າງຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ ທົດສອບ ໃນ 1​ຫົວຂໍ້ : ຕັດສິ້ນຫຍິງ.

ຜ່ານການທດສອບໃຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງນ 3 ສາຂາມີຜູ່ໄດ້ຄະແນນດີ 50%, ກາງ 40% ແລະອ່ອນ 20%.

ໂດຍ: ວິໄລພັບ ຂັນຍາວົງ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here