ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດ

ໃນເວລລາ 8:00 ຂອງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2018 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັດເປີດພິທີ ປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດ ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງໄຟຟ້າ ລະດັບ 04 ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງສູນໂດຍເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊທອງ ສຸລິໄຊ, ຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງວິຊາການ, ມີຄະນະກຳມະການ ແລະ ນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 47 ຄົນ, ຍິງ, 4 ຄົນ.
ຫົວຂໍ້ຂອງການ ປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດ ປະກອບມີ 04ກຸ່ມ ແລະ 04 ຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້:
1). ກຸ່ມທີ່ 1: ການຕິດຕັ້ງຊຸດໂຊລາເຊວ;

ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດ

2). ກຸ່ມທີ່ 2 ເຕົາອົບໄມໂຄເວບ;

3). ກຸ່ມທີ 3 ຄວບຄຸ້ມມໍເຕີປ່ຽນທ່າງໝູນ;4). ກຸ່ມທີ 4 ການເຕີ່ມນ້ຳຢາແອແບບແຍກສ່ວນ

4). ກຸ່ມທີ 4 ການເຕີ່ມນ້ຳຢາແອແບບແຍກສ່ວນການປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດ
     ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານ ແລະເຄື່ອງສາທິດນີ້ ໃຊ້ເວລາການປ້ອງກັນ ເປັນ 1 ວັນ.

 

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here