ທົດສອບສີມືແຮງງານ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ສາຂາຊ່າງກໍ່ ລະດັບ 2

ຈັດການການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ສາຂາ ກໍ່ສ້າງ ລະດັບ 02 ຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມຟອງ ແສງຈັນທະລາ , ຫົວໜ້າເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ມີ ຄະນະອຳການສູນ, ແຂກເຊີນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອງທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 140 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

      ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວມີສີມື , ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ , ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນລະດັບສີມືແຮງງານ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຮັດໃຫ້ແຮງງານມີວຽກເຮັດງານທຳຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ມີລາຍໄດ້ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ , ສາມາຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ມີຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບທັງໝົດ 35 ຄົນ ມາຈາກພາກສ່ວນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ທົດສອບສີມືແຮງງານ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ສາຂາຊ່າງກໍ່ ລະດັບ 2

1). ນັກສຳມະນາກອນ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ 3 ຄົນ;
2). ນັກສຳມະນາກອນ ຈາກບໍລິສັດແກ້ວປະເສີດ 2 ຄົນ;
3). ນັກສຳມະນາກອນຈາກ ບ້ານບໍ່ 11 ຄົນ;
4). ນັກສຳມະນາກອນ ຈາກບ້ານດອນແກ້ວ 4 ຄົນ;
5). ນັກສຳມະນາກອນຈາກ ບ້ານວຽງສາ 5 ຄົນ;
6).ນັກສຳມະນາກອນຈາກບ້ານເຈງ 2 ຄົນ;
7). ນັກສຳມະນາກອນ ຈາກຫ້ວຍຂຸມ 1 ຄົນ;
8). ນັກສຳມະນາກອນຈາກບ້ານປຸງຫຽງ 2 ຄົນ;
9). ນັກສຳມະນາກອນຈາກບ້ານນາຈາງ 2 ຄົນ.

ທົດສອບສີມືແຮງງານ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ ສາຂາຊ່າງກໍ່ ລະດັບ 2

ຜົນການທົດສອບ ມີຜູ່ຜ່ານການທົດສອບສີມືແຮງງານ ພາກທິດສະດີ ມີ 25 ຄົນ ເທົາກັບ 71 % ແລະຜ່ານການທົດສອບສີມືແຮງງານ ພາກປະຕິມີ 28 ຄົນ ເທົ່າກັບ 80 %.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here