ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານບໍ່, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ 5 ກິໂລແມັດ, ໄດ້ເປີດການຝຶກສີມືແຮງງານໃຫ້ບັນດາ 08 ແຂວງພາກເໜືອ ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນນີ້ ມີຜູ້ຜ່ານການຝຶກທັງໝົດ ຈຳນວນ 5000 ກວ່າຄົນ, ຜ່ານການທົດສອບສີມືແຮງງານ ທັງໝົດ 206 ກວ່າຄົນ.
ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ໄລຍະ 5 ປີ 2021-2025, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີແຜນຮັບນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະສາຂາອາຊີບ ຈຳນວນ 260 ຄົນ ໃນ 04 ສາຂາອາຊີບ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຝຶກສີມືແຮງງານ ລະດັບ 1 – 2.

1). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການໂຮງແຮມ ລະດັບ 1-2 ຮັບຈຳນວນ 50
2). ສາຂາອາຊິບ ຊ່າງ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ 1-2 ຮັບຈຳນວນ 70
3). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງ ສ້ອມແປງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ 1 ຮັບຈຳນວນ 40
4). ສາຂາອາຊີບ ຊ່າງ ຕັດຫຍິບເຄື່ອງນຸ່ງ 1 ຮັບຈຳນວນ 100

2. ເງື່ອນໄຂຜູ້ເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ.
2.1. ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ.
– ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີພະຍາດຕິດແປດ;
– ຈົບປະຖົມຂຶ້ນໄປ ສຳລັບ ລະດັບ 1, ສ່ວນ ລະດັບ 2 ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂື້ນໄປ ຫຼື ແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຝຶກຈົບ ລະດັບ 1 ຈາກສູນເຮົາມາກ່ອນ;
– ມີຄວາມຮັກມັກໃນອາຊີບ.
2.2. ເອກະສານປະກອບເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ.
– ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກເຂົ້າຝຶກ 01 ຊຸດ (ມີຢູ່ໃນສູນຝຶກ);
– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 01 ໃບ;
– ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ 01 ໃບ;
– ຊີວະປະຫວັດນັກຮຽນ ຫຼື ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ 01 ຊຸດ ( ມີຢູ່ໃນສູນຝຶກ );
– ສຳເນົາໃບປະກາສະນິຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນຈົບຊັ້ນປະຖົມ, ມໍຕົ້ນ, ຫຼື ມໍປາຍ;
– ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ ( ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ເດືອນ, ພື້ນສີຟ້າ).

 • ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
  – ມີຫໍພັກ, ນ້ຳ ແລະ ມີໄຟຟ້າໃຊ້;
  – ສຳລັບຜູ້ເຂົ້າຝຶກໃນແຜນຈະໄດ້ຮັບເງິນເບ້ຍລ້ຽງຕາມລະບຽບການ;
  – ອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແມ່ນກຸ້ມຕົນເອງ.
  ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຂົ້ານອນຫໍພັກຈະໄດ້ເສຍຄ່າບູລະນະຫໍພັກ ແລະ ບູລະນະນ້ຳລີນ 180,000 ກີບ / ຄົນ / 6 ເດືອນ.
  3. ເວລາການຝຶກສີມືແຮງງານ.
  – ຝຶກໃນລະບົບ (ປົກກະຕິ) ວັນຈັນ – ວັນສຸກ (ຕອນເຊົ້າ 8:00-11:30 ໂມງ ແລະ ຕອນແລງ 13:30-16:30ໂມງ);
  – ຝຶກສີມືແຮງງານ ລະດັບ 1 ໄລຍະເວລາຝຶກ 06 ເດືອນ, ໃນນັ້ນ ຝຶກງານນອກສະຖານທີ່ 02 ເດືອນ;
  – ຝຶກສີມືແຮງງານ ລະດັບ 2 ໄລຍະເວລາຝຶກ 6+6 ເດືອນ, ໃນນັ້ນ ຝຶກງານນອກສະຖານທີ່ 02 ເດືອນ;
  – ເປີດຂາຍ ແລະ ຮັບຄຳຮ້ອງ ສະໝັກເຂົ້າຝຶກນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ປິດຮັບຄຳຮ້ອງວັນທີ
  22 ກັນຍາ 2022.
  – ເປີດການຝຶກສີມືແຮງງານເປັນທາງການນັບແຕ່ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ;
  – ສຳລັບ ຜູ້ເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານທີ່ຈະເຂົ້ານອນຢູ່ໃນຫໍພັກແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າມາປະກອບຄຳຮ້ອງເຂົ້ານອນຫໍພັກ ແລະສະເໜີຕົວ ທີ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ນັບແຕ່ມື້ອອກແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ, ເພາະວ່າຫໍພັກມີຈຳນວນຈຳກັດ.
 • ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ຫຼືຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ ສົນໃຈສາມາດສະໝັກເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ ມີ 3 ຊ່ອງທາງໃນການສະໝັກ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
  1. ສະໝັກຢູ່ຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ ຫຼືພະແນກ ຮສສ ແຂວງ;
  2. ສະໝັກຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍກົງ;
  3. ສົ່ງລາຍຊື່ສະໝັກມາທາງຄິວອາໂຄ້ດ ຫຼືລີ້ງ ລຸ່ມນີ້:

 

ສະໝັກຕາມຄິວອາໂຄດ ຫຼື ຫຼືຕາມລີ້ງນີ:

https://bit.ly/3siKvGE

ຂຽນໂດຍ: ວິໄລພັບ ຂັນຍາວົງ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here