ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳຂອງ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2018 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງຝຶກເຄື່ອນທີ່ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ສາຂາອາຊີບ: ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳຂອງ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ບຸນຕືນ ປະທຳມະລີ, ກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງແບງ, ມີອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນບ້ານ, ວິທະຍາກອນ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະນັກສຳມະນາກອນ ຈຳນວນທັງໝົດ 35 ຄົນ, ໃນນັ້ນຍິງ 13 ຄົນ.

ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳຂອງ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະສ້າງອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ເຂົ້າໄປຊອກເຮັດງານທຳໃນເມືອງ ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົ້າເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ ແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວ ຫຼຸດຜົນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຄັ້ງນີ້ທັງໝົດ 30 ຄົນໃນນັ້ນຍິງ 12 ຄົນ. ການຝຶກປະກອບມີ 2 ພາກ ພາກທິດສະດີ 20% ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 80%. ເຊິງຜູ່ເຂົ້າຝຶກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະການດຳເນີນການປູກເຫັດນາງລົມ, ບົດລະບັດຮັກສາເຫັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດດີເຮັດ ໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຝຶກມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະທັດສະນະຄະຕິຂັ້ນພື້ນຖານ. ສາມາດປະກອບອາຊີບປູກເຮັດນາງລົມ ແລະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ.        ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ເລີມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2-6 ກໍລະກົດ 2018 ຈິ່ງໄດ້ສິນສຸດການຝຶກ

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here