ຝຶກເຄື່ອນທີ່ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳແຫງໃຕ້ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2018 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງຝຶກເຄື່ອນທີ່ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ສາຂາອາຊີບ: ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳແຫງໃຕ້, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ຫົງທອງ ອິນທະວົງ, ກຳມະການພັກເມືອງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງໄຊ, ມີອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນບ້ານ, ວິທະຍາກອນ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະນັກສຳມະນາກອນ ຈຳນວນທັງໝົດ 26 ຄົນ, ໃນນັ້ນຍິງ 10ຄົນ.

ຝຶກເຄື່ອນທີ່ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳແຫງໃຕ້ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະສ້າງອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ເຂົ້າໄປຊອກເຮັດງານທຳໃນເມືອງ ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົ້າເຈົ້າໃຫ້ດີຂື້ນ ແນ່ໃສເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນບ້ານດັ່ງກ່າວ ຫຼຸດຜົນຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຄັ້ງນີ້ທັງໝົດ 20 ຄົນໃນນັ້ນຍິງ 07 ຄົນ. ການຝຶກປະກອບມີ 2 ພາກ ພາກທິດສະດີ 20% ແລະພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 80%. ເຊິງຜູ່ເຂົ້າຝຶກຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ຂັ້ນຕອນໃນການກະກຽມ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ແລະການດຳເນີນການປູກເຫັດນາງລົມ, ບົດລະບັດຮັກສາເຫັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດດີເຮັດໃຫ້ຜູ່ເຂົ້າຝຶກມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະທັດສະນະຄະຕິຂັ້ນພື້ນຖານ. ສາມາດປະກອບອາຊີບປູກເຮັດນາງລົມ ແລະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ.

ຝຶກເຄື່ອນທີ່ປູກເຫັດນາງລົມ ທີ່ບ້ານນ້ຳແຫງໃຕ້ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 5 ວັນ ເລີມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 – 19 ຕຸລາ 201 ຈິ່ງໄດ້ສິນສຸດການຝຶກ.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here