ໃນຕອນແລງເວລາ 14:30 ຂອງວັນທີ 23 ມັງກອນ 2020 ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລະຫວ່າງ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງອຸດົມໄຊ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມພອນ ນາວຮືວາງ ອຳນວຍການສູນ ແລະ ທ່ານ ສົມດີ ເຕັງເບຼຍຈື ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທັງສອງຝ່າຍ, ແຂກເຊີນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ, ພະນັກງານຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມແຂວງ ແລະພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 45 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ.

         ການເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນ່ວທາງ, ນິຕິກຳ, ແຜ່ນຍຸດທະສາດພັດທະນາວຽກງານຂອງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸມແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຝືກ ແລະການມີວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸມ ແລະໄວໜຸມພາຍໃນແຂວງ

         ຕິດຕາມຄວາມຕ້ອງການຝືກ, ການເຂົາຝືກ, ການປະກອບອາຊີບ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງແຮງງານທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມ,ໄວໜຸ່ມໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ຮ່ວມກັນສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ,ໄວໜຸ່ມໄດ້ເຂົ້າເຖີງການຝືກ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ;

ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮ່ວມກັນ, ສົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຂີພາຍໃນແລະແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊີງກັນແລະກັນເພື່ອພ້ອມກນກ້າວໜ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນທາງຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມແຂວງໄດ້ຄອມພິວເຕີມືສອງຈໍານວນ 17 ຊຸດ ເຊີ່ງໃຊ້ເປັນສືການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ແກ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ.

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here