ໂດຍໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ ILO-China Partnership pregramme, ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ ສົມທົບ ພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຈຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ ການທົດສອບມາດຖານສີມືແຮງງານໃນສາຂາອາຊີບ ຊ່າງໄຟຟ້າ ລະດັບ 2 ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ລະຫວ່າງວັນທີ 21-25 ພຶດສະພາ 2022ນີ້.

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອວັດປະເມີນຜົນຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມຊຳນານງານຂອງຜູ້ທີ່ຜ່ານການຝືກສີມືແຮງງານໃນ ສາຂາໄຟຟ້າ ລະດັບ 1 ແລະ 2 ມາແລ້ວ ໂດຍການທົດສອບ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແກ່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການທົດສອບ.

ການທົດສອບສີມືແຮງງານ ເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງ ໃນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານລາວ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດ ແລະເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຳລັງແຮງງານລາວມີໃບ້ຢັ້ງຢືນດ້ານສີມືແຮງງານ ເພື່ອໄປປະກອບອາຊີບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍໄດ້, ມີສະຫວັດດີການທິເໝາະສົມ ແລະມີຫຼັກຄ້ຳປະກັນໃນການດຳລົງຊີວິດ.

ການທົດສອບໃນເທື່ອນີ້ ປະກອບມີ 2 ພາກຄື: ພາກຂຽນ ປະກອບມີ 60 ຄຳຖາມ ໂດຍໃຊ້ຄຳຖານແບບປາລາໄນ, ມີ 4 ຄຳຕອບ ໃຫ້ເລືອກເອົາຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດໃນ 60 ຄຳຖານ ຈະມີ 100 ຄະແນນເທົ່າກັບ 10% ລະພາກທີ 2 ແມ່ນປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງວົງຈອນໄຟຟ້າເຊິ່ງເທົ່າກັບ 90% ໃນການທົດສອບຜູ້ທົດສອບຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຄື:

 

 • ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານປະກອບມີ: ວິຊາ ກົດໝາຍແຮງງານ, ນິໄສອຸດສາຫະກຳ ແລະຄອມພິວເຕີ;
 • ຄວາມຮູ້ຫຼັກປະກອບມີ: ພື້ນຖານຊ່າງໄຟ, ຄວາມຮູ້ພືນຖານໄຟຟ້າ, ແຕ້ມແບບວົງຈອນໄຟຟ້າ, ວັດແທກ ແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະພື້ນຖານການແຕ້ມແບບ;
 • ພາກຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປປະກອບມີ: ພື້ນຖານພາສາອັງກິດສຳລັບຊ່າງສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພ.

ຊ່ວງເວລາໃນການທົດສອບພາກທິດສະດີ 1 ຊົ່ວໂມງ ຜູ້ທີ່ຜ່ານຕ້ອງໄດ້ຄະແນນ 60% ຂື້ນໄປ ແລະພາກປະຕິບັດຕ້ອງໄດ້ຄະແນນ 70% ຂື້ນໄປ ເຊິ່ງຮູບແບບຂອງໂຈດ ຜູ້ເຂົ້າທົດສອບຕ້ອງດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງວົງຈອນໄຟຟ້າຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ວາງໄວ້ໃຫ້ໂດຍໃຊ້ ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງເຕັມ.

ຄະນະນຳທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນທົດສອບໃນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ຕົ້ນຈົນສຳເລັດປະກອບມີ:

 1. ມີທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຫົວໜ້າກົມຈັດຫາງານ ແລະ ທ່ານ ສຸລິສັກ ສຸພັນທອງ ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາງໜ້າກະຊວງ ຮສສ;
 2. ມີທ່ານ ນາງ ແກ້ວວັນໄລ ພັນທະວົງ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ, ຕ່າງໜ້າໂຄງການ ILO-China Partnership pregramme;
 3. ມີທ່ານ ນາງ ໄຊສະຫວັນ ນັນທະໄຊ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ແລະ

ທ່ານ ສົມພອນ ນາວຮືວ່າງ ເລຂາໜ່ວຍພັກ ອຳນວຍການສູນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະພະນັກງານ-ຄູອາຈານຈຳນວນໜຶ່ງ.

 

ຄະນະກໍາມະການຕັດສິນຄະແນນປະກອບມີ ຈຳນວນ 7 ທ່ານ:

 1. ຈາກສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານແຂວງອຸດົມໄຊ 25 ທ່ານ;
 2. ຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ 1 ທ່ານ;
 3. ຈາກ ບໍລິສັດແກ້ວປະເສີດ ກໍ່້ສ້າງຕາຄ່າຍ ແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ 1 ທ່ານ.

 

ຜູ້ເຂົ້າທົດສອບສີມືແຮງງານ ປະກອບມີຈຳນວນ 28 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ,

 1. ມາຈາກພາຍໃນແຂວງອຸດົມໄຊ 25 ທ່ານ;
 2. ຈາກ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 2 ທ່ານ;
 3. ຈາກ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 3 ທ່ານ.

ຜ່ານການທົດສອບຕົວຈິງ ມີຜູ້ຜ່ານການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານທີ່ວາງໄວ້ ຈຳນວນ 27 ທ່ານ, ມີ 1 ທ່ານ

ທີ່ບໍ່ຜ່ານ.

 

ໃນວາລະສຸດທ້າຍຂອງບັ້ນທົດສອບດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ ສາຂາ

ຊ່າງໄຟຟ້າ ລະດັບ 2 ຈຳນວນ 27 ໃບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການທົດສອບ ເພື່ອນຳໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບວຽກເຮັດງານທຳຕາມວັດຖຸປະສົງທີ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ສຸດທ້າຍຜູ້ເຂົ້າທົດສອບກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການໂອ້ລົມ ແລະທິດຊີ້ນຳເຍືອງທາງ ຈາກ ທ່ານ

ນາງ ໄຊສະຫວັນ ນັນທະໄຊ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ແຂວງ, ເຊິ່ງ ທ່ານກໍ່ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍ ແລະຄວາມສຳຄັນໃນການທົດສອບ, ທັງສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ນັກທົດສອບທີ່ສາມາດຜ່ານການທົດສອບ.

—ຂຽນຂ່າວ, ພາບໂດຍ: ມະໂນສິນ ສິງແກ້ວ 020 91077227

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here