ສຳເຕືອນໄພ! ຜູ້ທີ່ໃຊ້ມືຖືລະບົບ Android ຄວນລະວັງນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດໄພຄຸກຄາມໃໝ່ສຳລັບຜູ່ທີ່ໃຊ້ Android ມີມາອີກແລ້ວ ເຊິ່ງແຮັກເກີຈະທຳການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບລູທູດ ເພື່ອເຂົ້າມາຫາຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນ Android ຂອງເຮົາ ໂດຍບໍລິສັດທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ໄດ້ອອກມາເປີດເຜີຍຊ່ອງຫວ່າງນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ Armis ໂດຍທີ່ BlueBorne ເປັນຊື່ຮຽກລວມຂອງຊ່ອງຫວ່າງທັງ 8 ຮູບແບບ ທີ່ແຮັກເກີ້ສາມາດໃຊ້ເຈາະລະບົບເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບລູທູດ ທີ່ມີຈຳນວນອຸປະກອນກວ່າ 5.3 ພັນລ້ານສິ້ນທົ່ວໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ສະເພາະອຸປະກອນ Android ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເມື່ອແຮັກເກີພົບເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງການເຈາະ ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດລັກເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ຮວມເຖິງຄີ ແລະ ລະຫັດຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ ແຮັກເກີສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບມືຖືຂອງເຮົາໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກເປີດໃຊ້ງານບລູທູດ ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງແຮັກເກີໄດ້ງ່າຍ ແຮັກເກີຈະເຮັດການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ ຫຼື ຄວບຄຸມແອັບຕ່າງໆໃນເຄື່ອງໝົດແລ້ວ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າມືຖືຂອງເຮົາມີອາການຜິດປົກກະຕິບາງຢ່າງ ໂດຍທາງບໍລິສັດ Armis ໄດ້ເຮັດຄລິບສາທິດໃຫ້ເຫັນວ່າຮູບແບບການໂຈມຕີທາງ BlueBorne ເປັນແນວໃດ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນຕົວເອງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດແມ່ນການປິດການເຊື່ອມຕໍ່ບລູທູດເມື່ອທ່ານບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ມັ ແລະ ໝັ່ນອັນເດດລະບົບປະຕິບັດການໃຫ້ທັນສະໃໝຢູ່ສະເໝີ.

ຂອບໃຈຂ່າວຂາກ Laopost

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here