3 ເລື່ອງຂອງລູກທີ່ບໍ່ຄວນນຳໄປເຜີຍແຜ່ລົງໂລກໂຊຊ້ຽວ

ການໂພສຂໍ້ມູນຂອງລູກລົງໂລກໂຊຊ້ຽວມັນກໍ່ມີທັງດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບ ເພາະມັນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານໂພສລົງ ແຕ່ທີ່ສຳຄັນຄືຕ້ອງມີການຄັດເລືອກກ່ອນ ເພາະໂລກໂຊຊ້ຽວເປັນໂລກຂະໜາດກວ້າງໃຫຍ່ມີຜູ່ຄົນຫຼາກຫຼາຍຫຼິ້ນບາງຄົນເຮົາອາດຮູ້ຈັກດີ ບາງຄົນເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ ຫຼື ບາງຄົນເຮົາກໍ່ອາດຈະຮູ້ຈັກແຕ່ໃນໂລກໂຊຊ້ຽວເທົ່ານັ້ນ ຄືກັບທີ່ເຮົາເຄີຍເຫັນໃນຂ່າວໃນໂລກໂຊຊ້ຽວມີທັງກຸ່ມຄົນດີ ແລະ ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີນຳໃຊ້ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະໂພສຫຍັງລົງໄປຕ້ອງລະວັງ ໃນຄໍລຳ ແມ່ ແລະ ລູກມື້ນີ້ ແອັດມິນເລີຍມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາຝາກ
3 ເລື່ອງຂອງລູກທີ່ບໍ່ຄວນນຳໄປໂພສລົງໂລກໂຊຊ້ຽວ
1. ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງລູກເຊັ່ນ: ລູກມັກກິນຫຍັງ, ລູກມັກສີຫຍັງ, ລູກຢາກໄດ້ຫຍັງ, ລູກຢາກໄປໃສ ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບັນລະຍາຍ ຫຼື ໂຊໃຫ້ໂລກຮູ້ນຳ
2. ຢ່າບອກໂລເຄຊັ່ນຂອງໂຮງຮຽນ, ບ່ອນທີ່ພາລູກໄປຫຼິ້ນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ລູກຈະໄປລົງໃນໂລກໂຊຊ້ຽວໃຫ້ໃຜຮູ້ນຳ
3. ຢ່າໂພສຮູບ ຫຼື ຄລິບທີ່ເປັນຕາອາຍ, ບໍ່ເໝາະສົມຂອງລູກລົງໃນໂລກໂຊຊ້ຽວ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນເລື່ອງຕະລົກ ສຳລັບທ່ານ ແຕ່ຫາກມື້ໃດມື້ໜຶ່ງທີ່ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນຖືກຂຸດຂຶ້ນມາ ລູກຂອງທ່ານນັ້ນລະຈະໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ. ນີ້ເປັນພຽງບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ຄວນນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃນໂລກໂຊຊ້ຽວເພາະມັນຈະນຳຄວາມອັບອາຍ, ໄພອັນຕະລາຍມາໃຫ້ລູກໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນດີທີ່ສຸດ

(ຂອບໃຈຂ່າວຈາກ Tech Insider ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ)

ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນ

Please enter your comment!
Please enter your name here